Antracit

Veličina antracita:

Veličina antracita može biti određena na zahtev kupca. Najčešće dostupne veličine su:

  • 0-25 mm
  • 25-60 mm
  • 25-100 mm

Antracit - Tehničke karakteristike:

Parametar: Radno stanje:
Vlaga (%): 5,0 – 8,00
Pepeo (%): 5,00 – 8,00
Isparljive materije (%): 2,5 – 4,0
Sumpor (%): 0,8 – 1,5
Energija (kJ/kg): 28.000 – 31.000