Kameni ugalj

Veličina kamenog uglja:

Veličina kamenog uglja može biti određena na zahtev kupca. Najčešće dostupne veličine su:

  •  0-50 mm za industriju;
  •  0-13 mm;
  • 13-25 mm;
  • 25-50 mm;
  • 25-70 mm.

Tehničke karakteristike kamenog uglja:

Parametar:Radno stanje:
Vlaga (%):8,0 – 12,00
Pepeo (%):6,00 – 12,00
Isparljive materije (%):30,0 – 36,0
Sumpor (%):0,3 – 0,7
Energija (kJ/kg):24.000 – 28.000